INITIATIEF TER
VERBETERING
VAN DE HEMATO-
ONCOLOGISCHE ZORG

De Patient Centricity Award is bestemd voor het meest innovatieve project dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een hemato-oncologische aandoening. Deze award is in het leven geroepen door Takeda Oncology en wordt ondersteund door patiëntenvereniging Hematon.

Takeda Oncology ziet het als een belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de behandeling van patiënten met een hemato-oncologische aandoening. Zij nodigt alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze behandeling uit ook weer in 2019 innovatieve projectvoorstellen in te dienen voor de Patient Centricity Award.

Corinne van den Dool
Winnares van de Patient Centricity Award 2017