DE INZENDINGEN WORDEN
BEOORDEELD DOOR
EEN ONAFHANKELIJKE,
MULTIDISCIPLINAIRE VAKJURY

Deze bestaat uit:

ELLY LUGTENBURG

HEMATOLOOG
ERASMUS MC

SANNE TONINO

HEMATOLOOG
AMSTERDAM UMC

ANNE VAN DER SPEK

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST HEMATOLOGIE
DEVENTER ZIEKENHUIS

FRANK BAARS

SENIOR VERPLEEGKUNDIGE
DAGBEHANDELING HEMATOLOGIE

UMC UTRECHT

DRS. RONALD M.J. VOORTHUIS

BESTUURSLID
HEMATON

CORINNE VAN DEN DOOL

WINNARES EDITIE 2017
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

VOORZITTER RONN