WINNEND
PROJECT 2021

Het project Jong, Kanker en Werk is gisteren 23 maart, uitgeroepen tot de winnaar van de Patient Centricity Award 2021. Verpleegkundig specialist Eva Swart van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) nam de award in ontvangst tijdens de live uitzending van het VSO Voorjaarssymposium. Het project, dat is opgezet om jongvolwassenen met kanker praktische informatie en handvatten te bieden bij de terugkeer naar het werk, heeft van de vakjury de meeste stemmen en de hoogste waardering gekregen. Aan de Patient Centricity Award is een geldprijs verbonden van € 10.000, een ‘unrestricted educational grant’ van initiatiefnemer Takeda Oncology.

Harold Fliervoet, voorzitter van de vakjury en verpleegkundig specialist oncologie in het CWZ: “Na rijp beraad heeft de vakjury geoordeeld dat de award toekomt aan het project Jong, Kanker en Werk van het AVL. Jaarlijks krijgen 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. In Nederland is de arbeidsgeneeskundige ondersteuning beperkt, terwijl de behoefte aan informatie groot is. In een webcast-reeks wil het AVL handvatten gaan bieden aan deze groep jongvolwassenen bij hun vragen over werk & re-integratie.”

De drie genomineerden hebben kort hun project mogen pitchen, tijdens het symposium van de Verpleegkundig Specialisten Oncologie. De runners-up waren het OLVG-ziekenhuis met de onco-monitor en het Antonius Ziekenhuis, met een serie webinars over diverse thema’s voor borstkankerpatiënten. Aansluitend werd het AVL aangewezen als de winnaar.

Nieuwsgierig naar de runners-up? Bekijk hier hun korte reactie:

Lotte Meulenbeek van het OLVG-ziekenhuis met het project de Onco-monitor.

Petra Duijveman van het Antonius Ziekenhuis, met een serie webinars over diverse thema’s voor borstkankerpatiënten.

WINNEND PROJECT 2020

Op 1 september 2020 namen Mary Groeneveld en Saskia Kobes van huisartsenpraktijk Wateringse Veld, de Patient Centricity Award 2020 in ontvangst voor hun project 1ste lijn oncologie zorg in beweging. De uitreiking vond plaats tijdens de live webinar van Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie. Harold Fliervoet, voorzitter van de vakjury en verpleegkundig specialist oncologie in het CWZ, reikte de prijs uit. Aan de Patient Centricity Award is een geldprijs verbonden van € 10.000, een ‘unrestricted educational grant’ van initiatiefnemer Takeda Oncology.

Harold Fliervoet: “De jury was unaniem in haar oordeel dat het project van huisartsenpraktijk Wateringse Veld precies het hart raakt waar deze prijs voor bedoeld is, namelijk zorgverbetering voor de oncologische patiënt. Het project 1ste lijn oncologie zorg in beweging, gaat over het belang van bewegen bij kanker. De wandelconsulten zorgen ervoor dat patiënten zich veilig en prettig voelen, hierdoor heeft een consult meer effect. De unieke combinatie van lotgenotencontact, groepsondersteuning en bewegen bij patiënten die kanker hebben of hebben gehad komen hier op een mooie manier bij elkaar.”

WINNEND PROJECT 2017

NAAM: RONN, DESKUNDIGE EN INDIVIDUELE ONDERSTEUNENDE (NA)ZORG GEBODEN AAN MENSEN GECONFRONTEERD MET KANKER IN DE REGIO NIJKERK.

Het regionaal oncologienetwerk Nijkerk (RONN) is een eerstelijns multidisciplinair oncologisch netwerk dat bestaat uit een oncologieverpleegkundige, oncologiefysiotherapeut, diëtiste, ergotherapeut en GZ psycholoog oncologie. Middels het RONN wordt deskundige en individuele ondersteunende (na)zorg geboden aan mensen geconfronteerd met kanker in de regio Nijkerk. Alle oncologische patiënten die verbonden zijn aan één van de betrokken partijen worden 1x per 6 weken in een gezamenlijk overleg besproken. Dit overleg is gericht op het detecteren van klachten en passende interventies hierbij, evalueren van de geboden zorg en borging in het gezinssysteem. Aanmeldingen worden door de oncologieverpleegkundige verwerkt en zij brengt vervolgens aan de hand van een intakegesprek de hulpvragen in kaart en zet in overleg met de patiënt en diens naasten vervolgstappen uit. Het RONN is hierbij ondersteunend aan ketenpartners zoals de huisartsen,
medisch specialisten en andere zorgprofessionals in zowel 1e als 2e lijn.

Het RONN is niet alleen beschikbaar voor de patiënt maar ook voor zijn/haar omgeving. Naast individuele ondersteuning door de betreffende disciplines voorziet het RONN ook in een informatiebehoefte over algemene ontwikkelingen bij kanker(behandeling) middels themabijeenkomsten over bijvoorbeeld voeding, bewegen, vermoeidheid en emotionele problematiek. Patiënten melden zich op eigen initiatief aan via de website of worden door de huisarts verwezen.